ThuisWoonService; niemand hoeft aan de kant te staan

Het platform ThuisWoonService heeft als doel iedereen te laten participeren in de Nederlandse maatschappij. Wij zijn ervan overtuigd dat deelname aan de maatschappij zorgt voor een stijgend gevoel van eigenwaarde, minder eenzaamheid en verborgen leed. Door het aanbieden van gestructureerde informele zorg kunnen mensen met een hulpbehoefte langer veilig thuis wonen.

Waarom is het platform Thuiswoonservice ontstaan.

Nederland wordt geconfronteerd met enorme bezuinigingen in Zorg en Welzijn. Tegelijkertijd dient iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te dragen. Het afwachten wat de overheid zal regelen wordt door middel van dit platform doorbroken.

Het “omdenken” van afwachten tot zelfregie moet een constante beweging worden, waardoor het gevoel van eigenwaarde stijgt. In Nederland en in gemeenten zijn gelukkig veel initiatieven van formele en informele zorg. Fantastische initiatieven die er helaas soms voor zorgen dat er langs-elkaar-heen wordt gewerkt en het doel wordt voorbijgeschoten.

Door de roostering binnen het platform, wordt ook de informele zorg geborgd en bouwt iedereen een portfolio op dat aantoonbaar bewijs levert voor een maatschappelijke bijdrage. Door de eigen bijdrage en ontwikkeling worden de kansen op de arbeidsmarkt voor deelnemers vergroot.

Hoe werkt het platform ThuisWoonService

Het platform ThuisWoonService brengt mensen met een hulpvraag in contact met mensen die hulp willen en kunnen bieden. Door middel van het samenbrengen van vraag en aanbod ontstaat er een groep van mensen die voor elkaar zorgt en waarbij iedereen zelf de regie voert.

Voorbeeld:

Mevrouw Janssen heeft 2 uur per week schoonmaakondersteuning nodig en omdat mevrouw in het donker niet goed ziet, moet de hond Â’s avonds worden uitgelaten. Het uitlaten van de hond wordt in het rooster ingevoerd. Vervolgens kan een hulpaanbieder de door mevrouw Janssen ingeroosterde vraag bekijken. Wanneer een hulpverlener geïnteresseerd is in de hulpaanvraag krijgt mevrouw Janssen een melding. Aan de hand van de melding wordt er contact gelegd tussen hulpaanbieder en hulpvrager. Mevrouw Janssen kan in het rooster aan geven dat haar hulpvraag is beantwoord. Met dit rooster kan de hulpaanbieder aantonen aan diverse instanties welke werkzaamheden hij/zij heeft verricht.

ThuisWoonService faciliteert in mogelijkheden. Op basis van het opgebouwde portfolio en de wensen van de kandidaten kan in samenwerking met opleidingsinstituten, gemeenten, werkgevers, uitzendbureaus en re-integratiebedrijven het scholingstraject en de uitplaatsing naar werkgever met een arbeidsovereenkomst worden ingezet.

Naast de hulpvraag blijkt mevrouw Janssen veel plezier te hebben in computeren. Mevrouw Janssen kan vervolgens op het platform ThuisWoonService in de roosters zoeken naar een hulpvrager die hulp nodig heeft bij het gebruik van de computer. Na kennismaking met de desbetreffende hulpvrager wordt mevrouw Janssen in het rooster geplaatst.

Tevens is het mogelijk dat kinderen of contactpersonen van hulpvragers van toegang worden voorzien om te kijken of de roosters dicht zijn. Op deze manier is het mogelijk dat de kinderen van hulpaanvragers op afstand kunnen kijken of de boodschappen voor het weekend van moeder in huis zijn.

Hulp aanvragen Hulp bieden

 

Door wie is ThuisWoonService opgericht

 

Platform ThuisWoonService is opgericht door Annemieke Lantink. Lantink is initiatiefnemer van De Nieuwe Zorg Thuis en heeft een eigentijdse visie op de toekomst van de zorg in Nederland. Voor haar activiteiten en ideeën is ze onderscheiden met de titel MKB ondernemer van het jaar 2012.

De Nieuwe Zorg Thuis biedt mensen de kans om in de zorgsector werkzaam te zijn. Naast huishoudelijke Thuiszorg heeft de ondernemer een opleidingsinstituut voor Zorg en Welzijn en een online vacaturebank binnen de zorg. Het werkgebied van De Nieuwe Zorg Thuis is heel Nederland.

Vanuit het idee om mensen zoveel mogelijk thuishulp te kunnen bieden is het initiatief ontstaan om een landelijk opererend platform op te starten. Platform ThuisWoonService heeft als doel iedereen te laten participeren in de Nederlandse maatschappij op het gebied van zorg en welzijn. Door het samenbrengen van vraag en aanbod van gestructureerde informele zorg is het doel mensen met een hulpbehoefte langer en veilig thuis te laten wonen.