Geef maatschappelijk betrokken ondernemen een gezicht

In de visie van ThuisWoonService speelt het bedrijfsleven een cruciale rol in het ondersteunen van de veranderingen in de zorg. De zorg wordt door het vergrijzen van de bevolking steeds duurder. De rekening hiervan wordt direct teruggelegd bij bedrijven, werkgevers en gemeenten.

Het platform ThuisWoonService is een middel voor bedrijven om actief te participeren in het beheersbaar houden van de zorgkosten op korte en lange termijn.

Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen (MVO/MBO), gezondheid en duurzaamheid zijn begrippen die naadloos op elkaar aansluiten. De begrippen gaan over welzijn en leefbare omgeving voor nu en toekomstige generaties. De zorgsector kan MBO en duurzaamheid inzetten om een aantal problemen op te lossen, waarmee de sector geconfronteerd wordt.

Om betekenisvol te ondernemen kunnen bedrijven onder de noemer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) een significante rol vervullen in het mobiliseren van mensen en goederen en het verlagen van de kosten in de zorgsector.

Waarom investeren bedrijven in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen?

Het levert de volgende voordelen op:

Voor de organisatie:

 • Een positief imago, grote naamsbekendheid, onderscheiding van concurrenten;
 • Uitbreiding van het bestaande netwerk met een nieuw soort contacten., strategische samenwerking met externe partijen;
 • Toegang tot nieuwe markten, toegang tot nieuwe kennis, voedingsbodem voor nieuwe producten en diensten;
 • Aantrekkelijke werkgever voor (nieuwe) werknemers;
 • Geschikte partner voor overheden en bedrijven die duurzaamheideisen stellen aan hun leveranciers;
 • Verhoging van de omzet als gevolg van de hiervoor genoemde effecten.

Voor het team:

 • Gemeenschappelijke cultuur, normen en waarden binnen het team worden versterkt;
 • Teambuilding, maatschappelijk activiteiten versterken de teamgeest tussen de medewerkers;
 • Samenwerking, maatschappelijke activiteiten versoepelen de onderlinge communicatie tussen medewerkers.

Voor de medewerkers:

 • Trots. Medewerkers zijn trots, omdat hun werkgever zich inzet voor de samenleving;
 • Betrokkenheid. Medewerkers raken meer persoonlijk betrokken bij de organisatie waar ze werken, omdat hun werkgever hen de kans biedt om zich in te zetten voor anderen. Ze worden aangesproken als mens in plaats van als werknemer;
 • Persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers leren, omdat zij hun competenties toepassen in een andere context;
 • Talenten ontwikkeling. Onalledaagse activiteiten brengen onvermoede talenten in mensen naar boven;
 • Zingeving. Medewerkers vinden het zinvol;
 • Nieuwe ontmoetingen. Doorbreken van routine, blikverruiming, waardering voor anderen, inspiratie en plezier.

Hoe kan ik ondersteunen?

Alle ondersteuning is natuurlijk welkom. Wij hebben de mogelijkheden in ondersteuning in onderstaande vier categorieën verdeeld:

Zij gingen u al voor

De nieuwe zorg thuis

 

 


De Nieuwe Zorg Thuis  is dé thuiszorgorganisatie op het gebied van Hulp bij het Huishouden en lichte begeleiding.
De Nieuwe Zorg Thuis werkt samen met veel gemeenten. De particuliere hulp wordt geleverd door heel Nederland.

Algemeen

ThuisWoonService is officieel opgericht in maart 2013. Uiteraard is er voor de tijd al veel aan gewerkt.

De Nieuwe Zorg Thuis, onder leiding van Annemieke Lantink, uitgeroepen tot MKB ondernemer van het jaar 2012, is de drijfveer achter dit platform. We zijn ervan overtuigd, mede door de enorme ervaring in de zorgsector, dat dit platform een wezenlijke invulling gaat geven aan de bovengenoemde vraag. Met uw ondersteuning kan ThuisWoonService uitgroeien tot het grootste platform van Nederland in deze sector.

Het werkgebied van De Nieuwe Zorg Thuis is Noord en Oost Nederland. Het platform ThuisWoonService zal naar verwachting binnen 2 jaar een landelijk werkgebied hebben. Dit betekent een enorm potentieel aan klantgegevens voor u als sponsor.