Persbericht!!

Meppel, Nederland,

Nieuw bestuur Stichting ThuisWoonService bekend!

P e r s b e r i c h t

Nieuw bestuur ThuisWoonService

Meppel - Stichting ThuisWoonService uit Meppel heeft een nieuw bestuur. Oud wethouder Ton Dohle uit Meppel is benoemd als voorzitter, Dick van der Velde, zelfstandig organisatie-adviseur uit Heeg treedt toe als vice-voorzitter en Richard van der Pluijm, rayonmanager Noord en Midden Drenthe bij Icare, neemt het secretariaat en penningmeesterschap voor zijn rekening. Oprichtster Annemieke Lantink, directeur van De Nieuwe Zorg Thuis, blijft aan voor alle uitvoerende taken.

ThuisWoonService is in 2013 opgericht om vraag en aanbod van zorg aan elkaar te koppelen. Door het aanbieden van gestructureerde informele zorg kunnen mensen die hulp nodig hebben langer veilig thuis wonen.

Het platform heeft als doel iedereen te laten participeren in de samenleving. Dat zorgt voor een stijgend gevoel van eigenwaarde, minder eenzaamheid en verborgen leed.

ThuisWoonService heeft inmiddels ruim honderd vrijwilligers die op structurele basis hulp verlenen aan mensen die dat nodig hebben. De hulpverleners worden door ThuisWoonService begeleid en geschoold voor het werk dat ze doen. Inmiddels hebben hierdoor ruim tachtig zorgverleners betaald werk in de zorg gekregen. Ook aan deze kant werkt de participatie dus uitstekend.

ThuisWoonService is een goede doelen stichting die alleen met vrijwilligers werkt. Dat geldt ook voor de medewerkers, directie en het bestuur. Het is onbetaald werk.

De stichting wordt bekostigd door bijdragen uit het bedrijfsleven.

Oprichtster Annemieke Lantink is MKB zakenvrouw van het jaar 2012. In haar werk als directeur van De Nieuwe Zorg Thuis zag ze dat de budgetten in de thuiszorg afnamen waardoor informele zorgtaken onder druk kwamen te staan. Met het platform ThuisWoonService kan die benodigde hulp toch geboden worden.

Met de uitbreiding van het bestuur wordt een breder draagvalk voor de activiteiten van ThuisWoonService gerealiseerd. Uitgaande van de specifieke doelstelling wil het bestuur door samenwerking met bedrijven en overheden, de stichting nog beter verankeren in de samenleving en verder laten groeien.