Het Andy van der Meijde Selectiepunt Sponsorplan

Meppel,

Het Andy van der Meijde Selectie Sponsor

In Nederland spelen een aantal ontwikkelingen, waar iedereen – burgers èn bedrijven – mee te maken krijgt. Van burgers wordt verwacht dat zij participeren in de samenleving. Bedrijven hebben de taak maatschappelijk betrokken te zijn.

Voor veel bedrijven is het best een ingewikkelde opdracht om daar - op een passende manier - invulling aan te geven. Misschien denkt u ook: “ik ben wel een maatschappelijk betrokken ondernemer, maar hoe kan ik nu eigenlijk mijn steentje bijdragen, zonder dat ik mij in allerlei bochten moet draaien EN zonder extra kosten?”

In dat geval vestig ik graag uw aandacht op de goede doelen stichting ThuisWoonService en Het Andy van der Meijde Selectiepunt Sponsorplan!

Het platform ThuisWoonService brengt mensen met een hulpvraag in contact met onder meer mensen met een uitkering die hulp willen en kunnen bieden. Door middel van dit samenbrengen van vraag en aanbod ontstaat er een groep mensen die voor elkaar zorgt en waarbij iedereen zelf de regie voert! Op onze site www.thuiswoonservice.nl kunnen burgers met hun aanbod èn met hun hulpvraag terecht. Hulpbieders worden begeleid naar een vaste arbeidsplek. Hulpvragers worden gestimuleerd deel te nemen in de maatschappij.

ThuisWoonService ontzorgt de Zorgmarkt en bespaart vele kosten op overheidsniveau!! Het mes snijdt dus aan twee kanten!!

Wat biedt Het Andy van der Meijde Selectiepunt Sponsorplan u, als ondernemer?

  • Wilt u gelinked zijn aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
  • Ondersteunt u de nieuwe participatiesamenleving?
  • Steunt u alle burgers in uw gemeente om mee te doen in de maatschappij?
  • Uw flexkrachten worden geleverd via Het Andy van der Meijde Selectiepunt Sponsorplan
  • Wilt u de goede doelen stichting ThuisWoonService steunen ZONDER EXTRA KOSTEN?

Doe dan mee met Het Andy van der Meijde Selectiepunt Sponsorplan!!

Hoe werkt het Andy van der Meijde Selectiepunt Sponsorplan?

Het Andy van der Meijde Selectiepunt Sponsorplan bemiddelt in flexibele arbeidskrachten. De winstmarge op de inzet van flexkrachten (die normaliter ten gunste komt van de uitzendorganisatie) komt nu ten gunste van ThuisWoonService.
Wat een prachtige gedachte is dat:

  • de tijdelijke arbeidsplaats binnen uw organisatie wordt ingevuld door een flexkracht
  • de flexkracht krijgt tijdelijk werk aangeboden
  • met de winstmarge van een flexkracht kan ThuisWoonService burgers met een arbeidsbeperking begeleiden naar de arbeidsmarkt
  • u creëert tegelijkertijd maatschappelijke meerwaarde

Een prachtige sponsorkans die u – als ondernemer – veel voordelen brengt!

Kies voor ónze flexkrachten en steun daarmee ThuisWoonService!

Voorbeeld 1: Bedrijf X heeft in de zomerperiode 5 vakantiekrachten nodig. Het Andy van der Meijde Selectiepunt Sponsorplan levert deze vakbekwame vakantiekrachten.

Voorbeeld 2: Bedrijf Y heeft tijdelijke groei van omzet en productie en heeft daarvoor 2 extra flexkrachten nodig voor de periode van 3 maanden. U kunt deze flexkrachten afnemen via Het Andy van der Meijde Selectiepunt Sponsorplan

Iedere organisatie die dat wil, kan ThuisWoonService steunen via Het Andy van der Meijde Selectiepunt Sponsorplan en er op die manier voor zorgen dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en niemand langs de kant hoeft te staan!!