ANBI

ThuisWoonService is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

Dit houdt in dat uw giften aan ThuisWoonService zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gehele gift komt daarom ten goede aan de sociale initiatieven in Nederland, temeer omdat wij onze exploitatiekosten uit eigen middelen betalen.

Verzamelde gegevens t.b.v. ANBI status ThuisWoonService

  • De naam van de instelling: Stichting ThuisWoonService
  • Het RSIN nummer: 852708348
  • Contactgegevens
  • Statutaire doelstelling
  • Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
  • Bestuurssamenstelling
  • Beloningsbeleid
  • FinanciĆ«le verantwoording